Menu

Banepasning

 

Kerteminde Kommune står delvis for den årlige renovering og vedligeholdelse af tennisbanerne inden sæsonstarten. Typisk uddelegeres arbejdet til et professionelt firma, som sikrer en høj standard for banefaciliteterne. Tennisudvalget er meget tilfreds med denne aftale.

Den øvrige del af sæsonen er det op til både klubbens medlemmer og banepassere løbende at passe på faciliteterne og sikre, at banerne forbliver gode gennem hele sæsonen.

   
Medlemmer
Klubbens medlemmer er forpligtede til at følge de til enhver tid angivne retningslinjer for banepleje. Retningslinjerne er beskrevet og hængt op i klubhuset ved tennisbanerne. En forenklet udgave af reglerne er følgende:

 • Hvis banen er tør ved ankomst, så vand banen inden spillet startes. Start aldrig med at spille på en tør bane.
 • Efter spillet fejes banen. Eventuelle huller og ujævnheder udbedres med skraber eller lignende.
 • Linjer fejes ikke.
 • Hvis banen er meget tør efter spillet, må man gerne vande banen grundigt.


Klubbens medlemmer opfordres til at rette henvendelse til banepasserne, såfremt der er forhold man gerne vil have rettet op på (hul i hegn, beskadiget udstyr etc).

 

  

 

Banepasser
Klubben har ansat 1 banepasser til at tage sig af generel pasning af baner og anlæg omkring baner. Banepasseren har følgende opgaver:

 • Vedligehold af baner med grus og fastliggende streger
 • Vanding af baner dagligt eller i nødvendigt omfang
 • Vedligehold af sprinkleranlæg samt pumpeanlæg
 • Vedligehold af ”klubhus” samt pumpehus med maling samt renholdelse
 • Pasning af arealer omkring tennisbanerne herunder græsslånings og fjernelse af ukrudt lang hegn hele vejen rundt
 • Pasning af maskiner og udstyr
 • Medvirker ved klargøring og opsætning af læsejl ved sæsonstart samt nedtagning af læsejl og placering af inventar til opbevaring om vinteren
 • Lukning af vandtilgang i pumpehus ved sæsonafslutning
 • Kontakt til kommune vedrørende banevedligeholdelse

Banepasser:
Jens Dahl Hansen, tlf. 22 24 30 60, jensdahlv8@gmail.com
   

 

Luk