Menu

Udmeldelse

 

Udmeldelse
   

Udmeldelse foretages på udmeldelsesblanket til fodbold eller tennis, der fås hos træneren, afdelingskoordinatoren, ungdomsformanden eller printes via ovenstående link. 
Blanketten må gerne underskrives, scannes og sendes på mail til klubben på langeskovif@mail.dk.
Har man lyst til at spille fodbold igen senere, kræver det ny indmeldelse

Udmeldelse skal ske inden 1. marts eller 1. august, da man ellers hæfter for kontingent i den pågældende halvsæson. 

Der udleveres ikke spillercertifikat til en ny klub før kontingent og udmeldelsesforhold er i orden. Eventuel kontingent restance vil blive indberettet, hvilket betyder at man ikke kan spille i klub nogen steder i Danmark, før ovennævnte forhold er bragt i orden