Menu

Generalforsamling 29/1-20

image
09. januar 2020 kl. 09:09

Så er det blevet tid til generalforsamling i Langeskov IF.

Generalforsamlingen afvikles onsdag den 29. januar kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag og vedtægtsændringer
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, herunder vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til formanden senest 5 dage før.

På LIFs vegne

SvO

Formand

Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske til SvO, på mail sv.o@hansen. mail.dk eller sms 21800801 senest søndag, den 26. januar.