Menu

Generalforsamling 2019

image
09. januar 2019 kl. 13:15

Så er det blevet tid til generalforsamling i Langeskov IF.

Langeskov Idrætsforening indkalder til generalforsamling onsdag den 30. januar med efterfølgende lækker biksemad.

TILMELDING skal ske til Sv.o. på 2142 7623 eller sv.o@hansen.mail.dk. Af hensyn til maden skal tilmelding ske SENEST 28. januar.

Forslag skal være formanden i hænde senest 20. januar 2019.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskabet
  4. Behandling af indkomne forslag og vedtægtsændringer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

 Vel mødt!